Siber Güvenlik 1

Siber Güvenlik

İnternet üzerindeki tüm verileri kötü amaçlı kişilerden ve yazılımlardan korunması anlamına gelir. Son zamanlarda sen siber tehditler ve saldırılar Siber güvenlik kavramının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oluyor. 7’den 70’e interneti herkesin interneti kullandığı bir zamanda verileri korumak oldukça zorlaşıyor. Gelişen dijital dünya bazı sorunları beraberinde getirdi.Geniş bir alana yayılan dijital Dünya içinde bazı suç ve tehditleri de barındırmaya başladı. Bunlarla beraber siber suç, siber saldırı ve siber güvenlik gibi terim ve olaylar kavramlarını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalara göre siber saldırılar dünya genelinde son 11 yıla göre 60 kat daha arttığı görülmektedir.

Siber Saldırı Nedir?

Çok hızlı gelişen teknoloji kendisi ile beraber güvenlik sorunlarını da ortaya çıkarıyor.  Kendilerini Hacker olarak tanımlayan kişi ya da kişiler internet sitelerini, devlet kurumlarına, Güvenlik güçlerine, işyerlerine veya şahısları saldırmak amaçlı trojen, solucan gibi zararlı yazılımlar yollayarak bu alanları kullanılmaz hale getirmek veya bilgilerini ele geçirmek için yaptıkları eyleme siber saldırı denir.

Bu saldırılar şase devlet kurumlarına olabileceği gibi devletlere yönelik de yapılabilir. Ülkeler birbirlerinden siber savaş adı verilen teknolojik bir rekabete girebilirler. Bilinen savaşlardan farklı olan bu uygulama gizli bilgilere ulaşma, telefon dinleme, casusluk gibi özel amaçlar kapsamında yapılabilir. Bu saldırıların eylem aşamasında birçok araç ve gereç kullanılabilir. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve özel internet bağlantılı uygulamalar bu saldırılar için ana silahlardır.

 Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Siber güvenlik kapsamında baktığımız zaman ilk olarak karşımıza çıkan şey veri güvenliğidir. Çünkü sanal alemde sahip olunan varlıklar birer veriden ibarettir.  Veri depolayan tüm kurum ve kuruluşlar depoladıkları verinin güvenliğinde sorumludurlar. Ve bu verileri korumakla yükümlüdürler. Aksi halde herhangi bir siber saldırıda kötü amaçlı insanlar tarafından depolanan veriler ele geçirilebilir maddi ve manevi olarak felaketlere yol açılabilir.

 Kurumların veya şirketleri herhangi bir Siber saldırıya karşı korunmak amacıyla ne yapması gerekir?

Bilgi güvenliği ve izinsiz veri erişimi gibi olaylar için kontrol mekanizmaları oluşturulmalıdır.
Ağ güvenliğini en üst seviyede sağlamak ve Log kayıt sistemleri tutmak.
Herhangi bir siber saldırılara karşı firewall, ids, ips gibi güvenlik mekanizmaları kullanmak.
Kurumlarda ağ üzerindeki bütün aktiviteleri kayıt altına almak ve geçmişe dönük izlenebilir şekilde sistem kurmak.
Güvenlik tehditlerine karşı sistemleri tarayıp güncel tutmak.
Çalışanların ve yöneticilerin bilinçlendirilmesi.
Ve en önemlisi ise yabancı güvenlik ürünleri yeni yerli güvenlik ürünleri seçilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Siber Güvenlik

Ülkemizde siber güvenliğin tarihçesi 2012 yılının Ekim ayında çıkan bir kararla başlanmıştır. “Güvenlik çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonuna ilişkin karar” başlığı altında başlayan Siber Güvenlik tarihi günümüze kadar çeşitli Bakanlar Kurulu kararları ve kanunlar ile gelişme göstermiştir.

Son zamanlarda bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu siber güvenlik konusunda birçok programlar düzenlemiştir. Programlar içinde özellikle güvenli internet dikkat çekmektedir. Aile profili ve çocuk profili olmak üzere iki farklı şekilde güvenlik hizmeti alabilmeyi sağlayan programlar geliştirmiştir. Siber güvenlik yarışmaları düzenleyerek ödüller dağıtmış ve bu konudaki beceri sahibi kişileri toplamıştır. Siber Talimhane adı altında bir eğitim organizasyonu ile temelden güvenlik alanında bilgili bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

 Kolluk Kuvvetlerine Siber Suçlar

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı adı altında tüm illerde Siber Suçlarla Mücadele Müdürlükleri kurarak siber güvenlik alanında kolluk kuvvetlerince çalışmalar yapılmıştır. Hiçbir suçun karşılığı cezasız kalmayacağı gibi sanal alemde işlene suçlarında cezasız kalmaması için kurulan bu emniyet birimi siber suçluların korkulu rüyası olmaktadır.

Bir Cevap Yazın